ابعاد

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

ابعاد abҫād

طول و عرض نقشه كه مساحت فرش را تشکیل می دهد.