اسید

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اسید asīd

جسمی است كه در حرارت معمولی به صورت مایع است. اسیدها به جهت داشتن یون هیدروژن ترش مزه اند و رنگ آبی تورنسل را، كه از تخمیر گل سنگ ها به دست می آید، قرمز می كنند.

ازجمله خواص اسیدها قابلیت حل شدن آنها در آب است. این مواد، كه در آب حل می گردند و رنگ هایی را كه وسیله یك قلیا تغییر كرده اند، به حالت اولیه بر می گردانند. اسیدها در مجاورت فلزات، هیدروژن خود را از دست می دهند و با فلز تولید نمك می كنند. تعدادشان بسیار و هر یك دارای خواصی ویژه اند. اسید سولفوریك، اسید كلریدریك، اسید نیتریك از انواع اسیدهای معدنی معروف اند، كه دراین كتاب درجای خود به آنها پرداخته ایم اسیدهای آلی ملایم مانندلیمو، سركه، مجموعه ای ازاسیدهای سیتریك (لیمو) و استیك (سركه) در رنگرزی قالی و غیره به کارمی روند.[۱]

سایر زبانها
English

منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر