باز

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

باز baz

جسمی است مایع یا جامد كه از خاكستر گیاهان یا تركیب اكسیدها با آب به دست می آید. مزه ای گس، مانند مزه صابون دارد. برخی از بازها را، كه در آب حل می شوند، بازهای محلول می نامند؛ سود، پتاس، و آمونیاك از این جمله اند. برخی بازها قابلیت کمتری برای حل شدن در آب دارند، مانند آبِ آهك و آب باریت. بقیه بازها در آب حل نمی شوند كه آن ها را بازهای رسوب یا غیر محلول گویند. بازها، جوهر آفتابگردان یا تورنسل را آبی می كنند و محلول بی رنگ فنل فتالین در ترکیب با آنها ارغوانی می شود. بازها با اسیدها تركیب می شوند و آن را خنثی كرده و نمك تولید می كنند. این مواد جریان الكتریسیته را از خود عبور می دهند و زیر تأثیر جریان مذکور تجزیه می شوند.[۱]


منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر