بافت

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بافت bâft

بافتن؛ درگيركردن رشته های نخ با تار و پود. در قالی بافی به مجموعه اقداماتی گفته می شود كه با به كارگيری مواد اوليّه و گره زدن پرز بر تار و پودگذاری و ديگر عمليات لازم يك تخته قالی تهيه و آماده بهره برداری می شود. چرخه بافت فرش در ذيل مدخل «قاليبافی ـ چرخه يا گردش کار (فرايند)» در اين فصل آمده است.