تولید

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

تولید tovlid

بازدهی و حاصل. انواع فعالیت ها و خدمات فرهنگی، صنعتی،كشاورزی، دامداری، و... که سرانجام محصولی دارد.