رطوبت

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رطوبت rotubat

نم. مقدار آبی كه هر شيئی از هوا يا اشيا ديگر می گيرد. رطوبت الياف، مثلاً پشم و پنبه، از نظر تجاری دارای محدوديت است و چنانچه بيش از حد متعارف باشد، به مرغوبيت الياف آسيب می زند. مثلاً ميزان رطوبت تجاری الياف پنبه هنگام عدل بندی حداكثر بايد ۸/۵ درصد و الياف پشم حدود ۱۷ درصد باشد[۱]

منبع

  1. مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران، ش 606