سانتی متر

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

سانتی متر metr-

مقياس اندازه گيری طول كه معادل با يك صدم متر و 10 ميلی متر است.