شرکت سهامی فرش ایران

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شركت سهامی فرش ایران -esahâmiyefaršeīran

هیئت وزرا در دی ماه 1314ش حق انحصاری صادرات قالی و قالیچه و نظارت در تهیه آن از هر نوع را به شركت سهامی فرش ایران واگذار کرد. برخی از مفاد شركت نامه و اساسنامه شركت سهامی فرش ایران عبارت است از: ماده اول. نام شركت: شركت سهامی فرش ایران؛ ماده دوم. نوع شركت: سهامی؛ ماده سوم. تابع ایران و مركز اصلی آن تهران است و ...؛ ماده چهارم. فعالیت شركت ترویج صنعت فرش بافی و سایر صنایع كوچك دستی ...؛ ماده پنجم. مدت شركت نامحدود. شركت مذكور عملاً نشان داده است كه تولید فرش با مواد مطلوب و رنگ های طبیعی و گیاهی از وظایف اصلی اش بوده و در كنار این هدف از نقش آموزش، اشتغال، و گسترش فرش بافی در مناطق مرزی و حاشیه كویر نیز باز نمانده و بسیاری از نیروهای ماهر در فرش بافی حاصل تلاش چند دهه این شركت است.