عرض

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عرض ҫarż

یا پهنا، ضلع كوچك تر طرح و نقش و فرش را گویند. عرض فرش را حداقل در 4 ناحیه آن باید اندازه گیری و معدل به دست آمده را عرض واقعی محسوب کرد.