عرضه

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

عرضه êarze

بازار ـ عرضه.