فرش بافی

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فرش بافی i- *

مجموعه عملياتی كه برای بافت انواع فرش انجام می شود. توضيحاتی درباره بافت هر يك از انواع فرش ازقبيل گليم، پلاس، جل، حصير، و نيز آماده سازی نمد و غيره در ذيل مدخل های مربوط آمده و در ذيل مدخل «قالی بافی، چرخه يا گردشكار» بافت قالی به اختصار شرح داده شده است.