قالی باف

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قالی باف ˆqâlibâf

بافنده قالی. كسی كه حرفه و شغل او بافتن قالی است. اين فرد پشت دار قالی می نشيند و بر طبق نقشه های كه در اختيار دارد خامه را بر تار (چلّه) گره می زند و پودگذاری می كند. قالی باف است كه طرح زيبا و پی ريزی شده طراح را واقعيت و هستی می بخشد. قالی را با همه زيبايی اش می توان نتيجه همكاری و هماهنگی هشيارانه دست اندركاران اين هنر ـ صنعت دانست. كار قالی باف در كارگاه های خصوصی و خانگی فقط گره زدن خامه بر تار و پودگذاری نيست، بلكّه همه عمليات استادانه صنعتی ـ هنری بر روی اين دست باف را تا مرحله نهايی انجام می دهد. قالی باف بايد علاوه بر علاقه مندی و تسلط به كار، فردی بردبار و ماهر باشد و اصول هنری و نقشه خوانی را بداند. چون ارزش تجاری و هنری هر فرش به چگونگی پيوند و به کارگيری چهار عامل اصلی يعنی طرح و نقشه، رنگ و رنگ آميزی، مواداولّيه، و بافت آن است بنابراين آماده سازی يك قالی خوب به عوامل زير بستگی دارد:

  1. باورها و خواسته های بافنده؛
  2. ميزان تسلط بافنده بر شناخت رنگ ها و هنر چيدمان آنها، نقشه خوانی، شناخت مواداولّيه، و بافت؛
  3. هماهنگی ذهن و دست بافنده هنگام بافت.