متر مربع

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متر مربع morabbaaê-

رايج ترين مقياس برای اندازه گيری سطح است و معادل با مربعی است كه طول هر ضلع آن يك متر باشد.