مو

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مو mou

تارهای باریك و نازك كه بر پوست بدن انسان و حیوانات می روید و به شكل لوله ای باریك است كه درون آن سوراخ است. هر تار مو دارای پیازی است با ریشه ای كه درون پوست قرار دارد. در سلول های مو ماده ی رنگی مخصوصی وجود دارد كه رنگینی مو به علت وجود آن است.

مو mu

مقياسی از اجزای ذرع که معادل با 57 صدم سانتی متر است.