نقش

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

نقش naˆqš

در ميان افراد طايفه گوركی ايل قرايی سيرجان به گليمينه ای گفته می شود كه با پشم ميش بافته می شود و دارای بافتی ظريف و طرح و رنگ آمیزی پخته و زيباست. اين گليمينه ها بسيار با ارزش است و وجود آن در جهيزيه سنتی دختران ايل ضروری است. گليمينه های نقش مزايايی بی شمار دارد، ازجمله:

  1. پختگی رنگ ها و جلوه گری آنها؛
  2. سهولت حمل و نقل و سبك بودن آن؛
  3. نقوش جالب و دل انگيز؛
  4. سرعت در بافت؛
  5. شكل پذيری.