نقش

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نقش naˆqš

در ميان افراد طايفه گوركی ايل قرايی سيرجان به گليمينه ای گفته می شود كه با پشم ميش بافته می شود و دارای بافتی ظريف و طرح و رنگ آمیزی پخته و زيباست. اين گليمينه ها بسيار با ارزش است و وجود آن در جهيزيه سنتی دختران ايل ضروری است. گليمينه های نقش مزايايی بی شمار دارد، ازجمله:

  1. پختگی رنگ ها و جلوه گری آنها؛
  2. سهولت حمل و نقل و سبك بودن آن؛
  3. نقوش جالب و دل انگيز؛
  4. سرعت در بافت؛
  5. شكل پذيری.