آمار رسانه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آمارها دربارهٔ نوع‌های پرونده‌ای به روزشده. این فقط شامل آخرین نسخهٔ پرونده است. نسخه‌های قدیمی یا حذف‌شده مسثنی هستند.

ویدئوها

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
video/mp4.mp4، .m4a، .m4p، .m4b، .m4r، .m4v۷ (۷٫۶۹%)۳۹٬۸۰۰٬۲۹۵ بایت (۳۷٫۹۶ مگابایت؛ ۴۶٫۸٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۳۹٬۸۰۰٬۲۹۵ بایت (۳۷٫۹۶ مگابایت; ۴۶٫۸%)

صدا

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
audio/mp3.mpga، .mpa، .mp2، .mp3۱ (۱٫۱%)۱٬۹۸۱٬۴۶۷ بایت (۱٫۸۹ مگابایت؛ ۲٫۳۳٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۱٬۹۸۱٬۴۶۷ بایت (۱٫۸۹ مگابایت; ۲٫۳۳%)

تصاویر بیت‌مپ

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۷۷ (۸۴٫۶%)۴۲٬۰۳۸٬۹۴۹ بایت (۴۰٫۰۹ مگابایت؛ ۴۹٫۵٪)
image/png.png، .apng۶ (۶٫۵۹%)۱٬۱۹۰٬۸۲۸ بایت (۱٫۱۴ مگابایت؛ ۱٫۴٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۴۳٬۲۲۹٬۷۷۷ بایت (۴۱٫۲۳ مگابایت; ۵۰٫۹%)

همه پرونده‌ها

حجم کل همه پرونده برای همهٔ پرونده‌ها: ۸۵٬۰۱۱٬۵۳۹ بایت (۸۱٫۰۷ مگابایت)