فهرست پرونده‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۵۶ Sabte Jahanie Manateghe Joghrafiaie farshe Iran.mp4 (پرونده) ۴٫۸ مگابایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۲ 55.mp4 (پرونده) ۴٫۹۳ مگابایت Karbarearshad   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۹ 123.mp4 (پرونده) ۶٫۹۷ مگابایت Karbarearshad   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۵۱ Video 2016-08-21 11-49-33.mp4 (پرونده) ۴٫۹۷ مگابایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۰۴ بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران .mp4 (پرونده) ۷٫۸ مگابایت سیده سمانه حسینی   ۲
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۳ ثبت جهانی مناطق جغرافیایی فرش ایران .mp4 (پرونده) ۶٫۹۷ مگابایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۹ Aعکس رجب علی قهرمانی.jpg (پرونده) ۹۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۷ 55a.jpg (پرونده) ۹۳ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۳ 33ac.jpg (پرونده) ۹۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۸ 43a.jpg (پرونده) ۱۳۵ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۱ 27a.jpg (پرونده) ۱۱۰ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۸ 28a.jpg (پرونده) ۹۰ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۵ 6a.jpg (پرونده) ۹۷ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۱ 61a.jpg (پرونده) ۱۰۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۱ 52a.jpg (پرونده) ۹۵ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۰۵ 44ac.jpg (پرونده) ۷۵ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۴ 33.jpg (پرونده) ۱۰۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۲
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۱ 34a.jpg (پرونده) ۱۱۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۹ 5a.jpg (پرونده) ۹۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۹ 14a.jpg (پرونده) ۸۲ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۶ 38.jpg (پرونده) ۹۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۵ 14.jpg (پرونده) ۸۲ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۴
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۵ دوره آموزش و اشتغال اردبیل (روستای شیشه گران 1392).jpg (پرونده) ۳۲۴ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۷
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۴ دورهی آموزش و اشتغال یزد 1393.jpg (پرونده) ۳۴۴ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۲
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۸ 227.jpg (پرونده) ۱٫۱۶ مگابایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۱۴ A.jpg (پرونده) ۶٫۲۱ مگابایت سیده سمانه حسینی   ۲
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۳ نخستین همایش ملی تحقیقات فرش دستباف 1382.jpg (پرونده) ۶٫۲۱ مگابایت سیده سمانه حسینی   ۲
‏۱۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۵ Kargah-1.jpg (پرونده) ۷۷۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۲
‏۱۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۶ Ghichi meghraz.jpg (پرونده) ۳۴۷ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۵
‏۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۱ 23123.jpg (پرونده) ۳ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ Namayshgahe 24 farsh 007.mp4 (پرونده) ۱٫۵۲ مگابایت سیده سمانه حسینی   ۲
‏۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۶ 44.mp3 (پرونده) ۱٫۸۹ مگابایت سیده سمانه حسینی   ۲
‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۲ Rishboz copy.jpg (پرونده) ۲۶۰ کیلوبایت سیده سمانه حسینی ريش بز ۱
‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۰۵ Rooyneh copy.jpg (پرونده) ۴۱۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی رويينه ۱
‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۹ Ronass copy.jpg (پرونده) ۲۳۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی روناس ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۵ Ketab1-1 copy.jpg (پرونده) ۳۷۰ کیلوبایت سیده سمانه حسینی دايره رنگ ۱
‏۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۳ Dare amodi.jpg (پرونده) ۴۷۹ کیلوبایت سیده سمانه حسینی دار عمودي نوردي (كرماني) ۱
‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۶ Gafary copy.jpg (پرونده) ۳۸۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۲ 237879 635.jpg (پرونده) ۵۴ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۲
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۰ Tamesk copy.jpg (پرونده) ۳۶۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی تمشک ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۹ Torsak copy.jpg (پرونده) ۲۲۲ کیلوبایت سیده سمانه حسینی ترشک ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۶ Tabrizy copy.jpg (پرونده) ۴۱۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۳ Piyaz copy.jpg (پرونده) ۲۹۲ کیلوبایت سیده سمانه حسینی پیاز و پوست آن --+ ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۱ Balotsiah copy.jpg (پرونده) ۱۴۵ کیلوبایت سیده سمانه حسینی بلوط سیاه ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۶ 17 copy.jpg (پرونده) ۷۸۴ کیلوبایت سیده سمانه حسینی افشان (طرح و نقشه افشان) ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۶ Untitled.jpg (پرونده) ۱۵۹ کیلوبایت سیده سمانه حسینی افشان (طرح) ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۷ DSC03720-2.jpg (پرونده) ۴۷۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی افشار (سیرجان) ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۴ 1-2.jpg (پرونده) ۲۸۵ کیلوبایت سیده سمانه حسینی دندانه موشی(گلیم) ۳
‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۷ 16.jpg (پرونده) ۷۲۹ کیلوبایت سیده سمانه حسینی افشار (کردی قوچان) ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۲ 14-1.png (پرونده) ۱۷۷ کیلوبایت سیده سمانه حسینی اسلیمی گل دار ۳
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر