پرز

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پرز porz

پرز اصطلاحی است در قالی بافی برای نخ های پشمی يا ابريشمی رنگارنگ كه به تار گره زده می شود و نقش قالی را می سازد. در ظاهر همان ساقه گره است كه به آن گوشت قالی نيز می گويند.

ارتفاع پرز در دستباف های نواحی مختلف به تناسب رج شمار فرش متفاوت است و همين تفاوت يكی از علائم شناسايی بافتگاه فرش به شمار می رود. اندازه گيری تراكم و ارتفاع پرز فرش روش هايی ويژه دارد و گونه ای از آن در اين كتاب ذيل مدخل پرز ـ تراكم (چگالی) و نيز پرز ـ طول ساق، روش اندازه گيری آمده است.