پود

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پود pud

نخ هايی را گويند كه بعد از هر رج بافت از ميان تارهای فرش به طور افقی با دست يا سيخ پودكشی عبور داده می شود و بر روی گره ها جای می گيرد. هدف از پودكشی (به ويژه پود ضخيم) استقرار كامل گره های زده شده بر فرش و نيز دادن خاصيّت انسجام عرضی به اين دستباف است. معمولاً برای پود از رنگ آبی استفاده می شود.