گليم

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

گليم gelim*

نوعی فرش بدون پرز است كه با نخ پشمی يا پنبه ای يا كنفی برای زيرانداز يا تزيين با درگيری تار و پود بافته می شود. بافت گليم به منزله صنعت دستی مردم روستاها و ايلات و عشاير تقريباً در همه نواحی ايران و ساير كشورهای جهان سابقه ای طولانی دارد. اين دست باف با توجه به قيمت ارزان آن همواره دارای مصرف كنندگانی از طبقه متوسط جامعه بوده است. در گذشته، نخ گليم بافی فقط از پشم تهيه می شد و نرمی و انعطافی خاص داشت.

بافندگان گليم اغلب از زنان و نوجوانان عشايرند. به ندرت، نوعی نيز گليم سوزنی بافته می شود كه دارای نقش برجسته سوزن بافته از گل و درختان و پرندگان است (گليم بافی).