ابعاد ـ عوامل موثر در طراحی فرش

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ابعاد ـ عوامل موثر در طراحی فرش-ҫavāmel-e moҫather dar tarrahi-ye farsi

در تنظیم و ترسیم نقشه فرش عوامل زیر نقشی مهم ایفا می کنند:

  1. سنت هنری طراحی؛
  2. ویژگی های سنتی و قومی بافنده؛
  3. تناسب رج شمار و اندازه فرش.