اسدآباد

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اسدآبادasadâbâd

يكی از مراكز فرش بافی استان همدان است كه در ناحيه كوهستانی و زيبای مسير همدان به کرمانشاه قرار دارد.

برخی از ويژگی های فرش اسدآباد

  1. بافت:فرش اصيل اين منطقه بيشتر از نوع محلی و يك پود است. اين فرش ها اغلب دو ذرعی (220×30/1 سانتی متر) بافته می شود.
  2. طرح و نقش:نقش ماهی درهم (هراتی) در طرح لچك ترنج يا بدون ترنج با زمينه قرمز و رج شمار پايين از نقش های متداول است. در گذشته، اين نقش ذهنی بافته می شد اما اکنون از روی نقشه بافته می شود.
  3. اندازه:اندازه معمولی فرش اين ناحيه ذرع و نيم، دوذرعی، و ذرع و چارك است، ولی گاهی فرش های بزرگ پارچه نيز بافته می شود.
  4. مراكز مهم فرش بافی:طويلان عليا و سفلی، جعفرآباد، و تاجی آباد از مهم ترين روستاهايی است که قالی بافی در آنها رواج دارد.