بالا و پايين زدن دم كار

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بالا و پايين زدن دم كار bâlâvapâyinzadanedamekar

در فرش های نيمه بافت گاهی ديده می شود كه رديف های بافته شده دم كار در يك سطح قرار ندارد. اين عيب كار بافنده است و اگر ادامه يابد به «سره دار شدن فرش» يا «شانه دار شدن فرش» می انجامد. علت های ناصافی دم كار فرش به قرار زير است:

  1. كوبيدن نابرابر و غير فنی پود؛
  2. متناسب نبودن نخ های تار و پود و پرز از لحاظ قطر و تاب و لا و جنس و مرغوبيت نخ ها؛
  3. تغيير رج شمار فرش (پربودن يا تنک بودن چلّه ها و واريز نشدن چله ها در هر مرحله)؛
  4. دودست بودن بافت؛
  5. شل بودن و سفت بودن چلّه ها.

به هر حال، به اضافه شدن يا كم شدن طول فرش نسبت به نقشه آن نيز بالا زدن و پايين زدن دم كار گفته می شود.