برگ

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

برگ barg

آنچه از ساقه و شاخه گیاهان و درختان می روید و اغلب به رنگ سبز و دارای رگ هایی به نام رگ برگ است كه گیاه وسیله آنها غذای خود را جذب می كند. برگ دراین كتاب از دو لحاظ بررسی شده است:

  1. از لحاظ بهره گیری از رنگ آن، مانند برگ توت، چنار و مو؛
  2. از لحاظ نقش مایه و شكل آن در طراحی فرش، مانند برگ چنار و برگ نخل است.[۱]


منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر