بهر

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

بهر Bahr

مقياسی برای اندازه گرفتن ابعاد يا مساحت قالی که معادل 625/1 سانتی متر است. 64 بهر معادل يك ذرع و 4 بهر معادل يك گره است.

بهر Bahr

مجموعه ای از كالاست كه هم جنس و هم نوع و با مشخصات یكسان باشد، مثلاً یک بهر پشم. این مشخصات به ویژه در مورد نخ ها شامل خواص فیزیكی و شیمیایی و لا و تاب آنهاست و به آن پارتی نیز می گویند.