جفت

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جفت Jaft

نوعی درخت بلوط جنگلی است، كه خود دارای انواع بسیار است و گونه ای از آن در لرستان و کردستان می روید.این درخت از گیاهان مازوج دار است كه در رنگرزی از مازوج آن استفاده می شود.

درخت جفت دارای دو پوست است: یكی رو و دیگری زیر؛ پوست رو نازك و دارای مادّه ای سرخ رنگ و كدر است. بدین جهت ابتدا آن را جدا می نمایند و فقط پوست زیر را، كه دارای مادّه رنگی قابل توجّهی است، مورد استفاده قرار می دهند. بدین گونه که چوب آن را ساییده و یك ساعت می جوشانند، سپس، مدتی آن را به حال خود می گذارند تا حرارت روی آن اثر کرده و رسوب دهد. جفت با دندانه زاج سفید و سولفات آلومینیوم، رنگ زرد و با دندانه آهن، انواع رنگ خاكستری به دست می دهد. جفت با پوست انار برای به دست آوردن رنگ قهوه ای به كار می رود و چنانچه پشم را در محلول آن بخیسانند، پشم رنگ كرم روشن به خود می گیرد.[۱]

جفت joft

رج شمار فرش در کرمان است که با توجه به جفت تار زير و رو در يك گره ذرعی محاسبه می شود و دو برابر رج شمار معمولی است.[۲]


منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر
  2. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر