خاكستری

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

خاكستری xākestarī

خاكستری رنگی است خنثی كه از اختلاط رنگ های سفید و سیاه به دست می آید. طیف رنگ ها از سفید تا سیاه بیشینه گسترده شده است و در میان این دو بسیاری رنگ های خاكستری اند كه با توجه به تسلط سیاه یا سفید در آن تیره یا روشن تر می گردند.

سفید و سیاه در ساختار خاكستری قدرت و ویژگی های خود را از دست می دهند. خاكستری از تركیب رنگ های مكمل دیگر، مانند آبی و نارنجی، زرد و قرمز نیز به وجود می آید. خاكستری در مجاورت رنگ های زنده جان می گیرد و رنگ زنده اندكی خاموش می شود. دو رنگ ناهمگون، كه به شکلی نازیبا در كنار هم قرار گرفته اند، با خاكستری پیوندی زیبا می یابند و درعین حال، خاكستری را نیز زنده می کنند.[۱]


منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر