دار

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دار dār٭

يا داربست دزجاه دزگاه دستگاه قوراما؛ دستگاهی است برای فرش بافی، مركب از اجزاء مختلف در دو نوع دار عمودی وافقی:

  1. دارهای عمودی: عبارت است از دو تير عمودی و دو تير افقی متصل به هم که به شكل چهارچوب بر سطح زمين مستقر می شود؛
  2. دارهای افقی: همان چهارچوب است به صورت خوابيده بر روی زمين که نوع بسيار ساده آن، فقط مركب از دو تير بالا و پايين (بدون تيرهای عمودی) متصل به زمين است. دار فرش بافی دارای انواع، اشكال و نام های گوناگون است كه برخی از آنها را بر خواهيم رسيد.[۱]
سایر زبانها
English

منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر