دار

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

دار dār٭

يا داربست دزجاه دزگاه دستگاه قوراما؛ دستگاهی است برای فرش بافی، مركب از اجزاء مختلف در دو نوع دار عمودی وافقی:

  1. دارهای عمودی: عبارت است از دو تير عمودی و دو تير افقی متصل به هم که به شكل چهارچوب بر سطح زمين مستقر می شود؛
  2. دارهای افقی: همان چهارچوب است به صورت خوابيده بر روی زمين که نوع بسيار ساده آن، فقط مركب از دو تير بالا و پايين (بدون تيرهای عمودی) متصل به زمين است. دار فرش بافی دارای انواع، اشكال و نام های گوناگون است كه برخی از آنها را بر خواهيم رسيد.[۱]
سایر زبانها
English

منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر