دار افقی

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

دار افقی e ofoqī-

دار افقی

يا دار خوابيده(افقی) و دار زمينی، دستگاهی است از نوع ساده و قديمی فرش بافی كه بيشتر در ميان ایلات و عشاير و روستاييان كاربرد دارد. دراین نوع دار، به جای دو تير عمودی، دو ميل كوتاه به موازات يكديگر با فاصله مناسب فقط به شكل سردار و زيردار مستقر می شود، به نحوی كه چلّه ها و فرش بافته شده با مقداری فاصله از سطح زمين ثابت می ماند. بيشتر دارهای افقی كه مورد استفاده کوچ نشين هايند، دارای چهارچوب كاملی هستند تا حمل و نقل آنها در سفر و حضر آسان باشد.

دارهای افقی، ساده و ارزان و دارای قابليت نصب سريع و حمل و نقل آسان هستند. زياده بر اين، مواد تشكيل دهنده آنها دسترس عشاير و روستائيان بوده و در همه جا، ازجمله در فضای آزاد و در خانه های روستايی و کلبه های عشاير، قابل استقراراند.

با توجه به مزايای مذکور، استفاده ازاین نوع دارها تاكنون از جانب ایلات و عشاير ادامه داشته و مورد علاقه ایشان بوده است. دارهای افقی، گرچه دارای مزايای مذكوراند؛ امّا، استفاده مستمر از آنها سلامت استفاده كنندگان را به مخاطره می اندازد؛ موجب خميدگی پشت و دردهای مفاصل و استخوان ها، به ويژه ستون فقرات و گردن، پيری زودرس و ازكارافتادگی بافندگان و ایجاد اِشكال در زايمان زنان می شود. استفاده از این دارها بهداشت محيط را نيز تهديد می كند و به ويژه، بر اعصاب و دستگاه تنفسی بافندگان و ساير اعضای خانواده آنها، خاصه كودكان، اثر نامطلوب بر جای می گذارد.[۱] (ارگونومی يا قاعده و قانون كار)

سایر زبانها
English

منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر