درشت باف

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

درشت باف doroštbâf

فرشی با بافت درشت که رج شماری كمتر از 25 گره در 5/6 سانتی متر داشته باشد. درشت بافی از عيب های فرش نيست و اگر هنرمندانه انجام شود، يک ويژگی برای انواع دست باف ها به شمار می رود.