رج شمار

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رج شمار šomâr-

تراكم گره كه عبارت است از تعداد گره زده شده در واحد مشخص که 5/6 يا 7 سانتی متر است.

رج شمار somâr-

تعداد رج بافته شده در طول فرش يا تعداد گره در عرض فرش بر حسب يك شانزدهم ذرع (گره ذرعی) است؛ بنابراين هر چه تعداد رج شمار بالاتر باشد، فرش ريزباف تر است.

گفتنی است كه تراكم تعداد گره در سطح يك دسی متر مربع يا اينچ مربع نيز پذيرفتنی است .