رفوگر

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رفوگر rofugar

رفو كننده. کسی که پارگی و پوسيدگی فرش را با تعمير تار بر طرف می کند و نيز نقاط آسيب ديده آن را ترميم می کند. رفوگر بايستی از حرفه قالی بافی و صنايع وابسته به آن مثلاً طراحی، نقشه خوانی، رنگرزی، و بافت فرش آگاهی داشته باشد، رنگ ها را خوب بشناسد، مفهوم و معنای آنها را درك كند، و بتواند رنگ ها را تطبيق دهد و با هم جور کند.

رفوگر در كار خود مستقل است. او فردی است مبتكر، سريع الانتقال، و هشيار به گونه ای كه به محض برخورد به انواع عيب در هر كجای فرش كه باشد راه های برطرف کردن آن را تشخيص می دهد و روش ترميم آن راانتخاب می کند.

رفوگر بايد اين ويژگی ها را داشته باشد:

  1. مواد اوليّه را بشناسد؛
  2. نحوه استفاده از ابزار رفوگری را بداند؛
  3. با طراحی و نقطه گذاری آشنا باشد؛
  4. همخوانی رنگ ها را بداند و رنگ شناس باشد؛
  5. روش های برپا كردن دستگاه رفوگری قالی را بداند؛
  6. با چلّه كشی، پل سازی، سوزن كشی، گره زنی، بافت، شيرازه زنی، رد كردن پودها از لابه لای چلّه ها، دفتين زدن، كوبيدن، و قيچی زدن آشنا باشد؛
  7. رج شمار فرش هر منطقه را بداند.

يك رفوگر بايد فرش های كهنه و موزه ای هر منطقه را بشناسد و رفو را براساس شيوه بافت همان منطقه انجام دهد، بنابراين شأن رفوگر از استادان فن قالی بافی به مراتب بالاتر است.