رومبلی

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رومبلی rumobli

قاليچه های كوچك پارچه با اندازه كف و پشتی صندلی های راحتی يا مبل كه معمولاً با طرح دسته گل و ريزنقش و با رج شمار بالا برای گذاشتن بر روی وسايل مذكور بافته می شود.

در كرمان و نواحی آن قاليچه ها جفتی و دو به دو چسبيده به هم، هر جفت برای يك روصندلی و پشت آن، بافته می شود و پنج تا هفت زوج آن يك دست رومبلی را تشكيل می دهد. معمولاً طول قطعه پشتی بلندتر از قطعه كفی است. در وسط هر تخته روصندلی يا پشتی يك دسته گل و حواشی آن گل و بوته ريزنقش و گاهی حيوان و درخت بافته می شود.