سفید

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

سفید sefīd

از رنگ های معروف است كه رنگ شیر و نیز برف است. رنگ سفید، به صورت یك دست كمتر در طبیعت، یافت می شود. نور سفید از انواع اشعه ها تشکیل شده كه هر گاه به طور جداگانه با شبكه چشم انسان برخورد کنند هر كدام احساس یك رنگ مجزا را به وجود خواهند آورد. اختلاط این اشعه ها بر روی شبكه چشم رنگ سفید را محسوس می سازد. سولفات باریت سفیدترین شیء است. نیوتن در قرن هفدهم میلادی با تجزیه نور سفید رنگ های طبیعت را به دست آورد. رنگ سفید نشانه پاكی، عفت، صلح و صفا بوده و زندگی و صمیمیت را نشان می دهد. سفید نقطه مقابل سیاه است و با آن خاكستری خنثی می سازند. رنگ های سیاه و سفید نهایت و شدت را در رنگ متقابل نشان می دهند، از همین روی، رنگ های موجود در طبیعت را با این دو رنگ مقایسه می كنند. در گذشته برای رنگ سفید فرش از پشم سفید طبیعی استفاده می کردند.