فرش دست باف ـ ويژگی ها

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

فرش دست باف ـ ويژگی ها evijeginâ-

فرش كالايی است هنری ـ صنعتی. اين دست باف ضمن به وجود آوردن صدها حرفه گوناگون و ايجاد اشتغال برای ميليون ها نفر روستايی و عشايری و شهری ويژگی هايی دارد كه آن را از ساير دستاوردهای بشر ممتاز می سازد.

فرش کالايی است هنری، صنعتی، و تجاری. کالايی که پشتوانه خانواده ها و اعتبار ملی و ذخيره ارزی كشور است و برای همه طبقه های جامعه، از پير و جوان و زن و مرد، سرمايه ای مطمئن و در دسترس است.

مجموع اين ويژگی های متفاوت در يك کالا به ندرت وجود دارد. به همين سبب است كه بسياری از مردم كشور ما از هنرمند، طراح، رنگرز، بافنده، كاسب، تاجر، واسطه، بازارياب، و صادركننده به فرش بافی و حرفه های جانبی آن رو آورده اند.

ويژگی های فرش دست باف و برتری آن را می توان به شرح زير خلاصه کرد:

  1. فراورده ای است هنری همچون يك تابلو نقاشی؛
  2. كالايی است فنی كه آماده سازی آن به فنون ويژه و كارگران متخصص نياز دارد؛
  3. دستاوردی سنتی است كه با فرهنگ مردم درآميخته است تا آنجا كه عامه مردم بدان علاقه دارند و عشق می ورزند و اين علاقه مندی نسل به نسل منتقل شده است؛
  4. عرصه پهناور و پردامنه ظهور هنر هنرمندان ايرانی است و اين گروه ممتاز جامعه ما با دست باز در اين ميدان هنرنمايی می كنند؛
  5. سطح اشتغال در ميان مردم كشور را افزايش می دهد و موجب گرمی بازارهای داخلی و خارجی می شود؛
  6. اوقات فراغت و بيكاری روستاييان و عشاير و ايلاتی ها را پر می کند؛
  7. سطح خود كفايی و اعتبار فردی و عمومی را در جامعه بالا می برد، زيرا هم تبديل مواد اولّيه به فرش ارزش افزوده ای چشمگير ايجاد می كند و هم بهای آن به سبب تغييرات داخلی و خارجی بازار و قيمت ها اغلب رو به افزايش است.