فرش شهری

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فرش شهری ešahri-

فرشی كه در كارگاه های بزرگ و عمومی يا كوچك و انفرادی در شهرها يا حومه آن بافته می شود. دست باف های شهری اعم از قالی، قاليچه، گليم، جاجيم، و پلاس نسبت به فرش روستايی و ايلاتی و عشايری تكامل بيشتری داشته و دارای طرح ها و نقش های زيباتر و رنگ آمیزی و بافت جالب تر است. به همين سبب، بيش از فرش روستايی باف مورد توجّه عامه قرار گرفته و در رقابت با آن همواره پيشتاز بوده است.

برخی از علت های برتری فرش شهری عبارت است از:

  1. وجود طرّاحان ماهر و آشنا به هنر و ريزه كاری های فرش بافی و مسلّط به انواع نقش های اصيل و جالب ايرانی در شهرها؛
  2. وجود طرح های از پيش آماده شده كه بافنده می تواند بر طبق سليقه خود و مشخصات فرش مورد نظر يكی از آنها را برگزيند؛
  3. مواد اولّيه مرغوب و متنوع و فراوان؛
  4. وسايل كار پيشرفته كه در ايجاد تسهيلات برای كارگران و روش های صحيح و بهتر بافت مؤثر است؛
  5. محيط كار مناسب تر؛
  6. رعايت اصول هندسی كار كه از نقشه به فرش منتقل می شود؛
  7. بازار پررونق شهری؛
  8. وجود سرمايه گذاران علاقه مند و هنردوست؛
  9. در اختيار داشتن ساير امكانات شهری.