قرمز

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

قرمز qermez

به موجب یک نظریه، از زمره رنگ های اصلی و اولیه طبیعت است و در رنگین كمان آخرین رنگ (از بالا) و در طبیعت رنگ آتش و خون است. اگر چه آتش و خون، كه رنگ قرمز بدان شناخته می شود، از جهات گوناگون با یكدیگر تفاوت بسیار دارند، اما، به هر روی، هر دو نشانه حیات، زندگی، جنبش، هیجان، گرمی و تلاش اند. قرمز با زرد و آبی به آسانی تركیب می شود. قرمز برای تغییر مایه های رنگی دیگر بسیار مستعد است و بر روی رنگ سیاه، تضاد ایجاد می كند و به قرمز نارنجی می گراید. رنگ قرمز دارای طول موجی بین 650 تا 800 نانومتر است كه حداكثرطول موج برای دید انسان است. صورتی، گل بهی، زرشكی و ارغوانی از مشتقات این رنگ محسوب اند. رنگ قرمز هیچ گونه گرایشی به رنگ های زرد و آبی ندارد؛ اما، در مجاورت این دو رنگ قابلیت زیر و بم شدن می یابد، مثلاً قرمز جگری در اختلاط با آبی تلألو می یابد. انواع رنگ قرمز را از مواد طبیعی و گیاهی چون روناس، قرمز دانه، توت سیاه، شاتوت، بقم قرمز، ریشه زرشك وحشی، گل انار، نوعی صدف دریایی و گلسنگ به دست می آورند.