قلاب

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قلاب qollāb

كاردی است لبه تيز كه نوك آن برگشتگی دارد و در بيشتر نواحی غرب ایران، خاصه آذربايجان، از آن به جای انگشت استفاده می شود. در رفوگری از انواع قلاب برای انتقال خامه از پشت به جلو يا از روی قالی به پشت استفاده می شود. قلاب دارای اشكال متفاوت و، معمولاً، بر سه گونه زير است: قلابِ رو، كه از قلابِ بافت كوچك تر و ظريف تر است و در رفوگری هنگامی به كار می رود كه از رو به طرف زير زده شود. قلاب بافت يا چاقوی بافت كه همان قلاب بافندگان قالی است و با آن خامه را بر چله گره می زنند؛ قلاب پشت يا قلاب مشهدی، كه با نوك برگشته به طرف داخل برعكس قلاب های رو و پشت عمل می كند. نوك این قلاب متناسب با رج شمارِ فرش، متفاوت است.[۱]

سایر زبانها
English

منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر