قهوه ای

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

قهوه ای qahveī

رنگ ساییده دانه قهوه. این رنگ، تركیبی از قرمز و زرد و از رنگ های متداول در رنگرزی الیاف و نخ فرش است. قهوه ای معمولی از ترکیب متناسب زرد و سرخ و سیاه به دست می آید. قهوه ای روشن را جَفتی نیز می نامند؛ نوعی قهوه ای که از مخلوط نمودن روناس و پوست گردو فراهم می شود. قهوه ای، مانند رنگ خاكی، استغنا و بینیازی را به ذهن متبادر می كند.