كاغذ نقشه

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

كاغذ نقشه enaqše

كاغذی كه نقشه و طرح قالی بر روی آن كشيده می شود و به كاغذ شطرنجی معروف است. نقشة مذكور به مربع های بزرگ جدول بندی شده و هر مربع بزرگ به ده خانة طولی و ده خانة عرضی تقسيم می شود و هر خانه كوچك علامت يك گره است. چهار گره ذرعی معادل يك چارك است و به 120، 140، 160، 180 و 200 رگ ناميده می شود كه به ترتيب 30، 35، 40، 45، 50 رج است. كاغذهای نقشه كشی شماره های مخصوصی دارند واین شماره ها برحَسَب رج شماری در طول يك گره تعیین می شود كه 5/6 يا 7 سانتی متر است. هر چه تعداد رج ها در طول يك گره بيشتر باشد نقشه فشرده تر و قالی ريزتر و ظريف تر است. در قديم كه كاغذ نقشه شطرنجی آماده نبود كاغذ را وسيله خط كش مناسب با توجه به نقشه مربوط خط كشی می كردند اما این كار امروز به صورت چاپی انجام می شود. شطرنجی كردن كاغذ نقشه دارای مزايای متعددی است كه ازجمله:

  1. مختصات قرار گرفتن هر گره مشخص و پياده كردن نقشه روی فرش آسان می شود؛
  2. رنگ ها از هم تفكيك می شوند و بافنده دراین مورد راهنمايی می شود و از بروز اشتباهات در ابعاد و تناسب آن با رج شمار جلوگيري می شود؛ موجب افزایش دقّت مديريت در توليد فرش می شود؛ از آنجا که كار بافت با اصول و روش علمی انجام می شود علاقه مندی عامه به فراگيری دانش فرش بافی نیز بيشتر می شود.[۱]
سایر زبانها
English

منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر