كوتاه آمدن فرش

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

كوتاه آمدن فرش ...kutahâmadane

كاهش طول فرش نسبت به نقشه و آنچه كه در نظر بوده است. كوتاه آمدن از عيب های فرش است و علت های گوناگون دارد؛ مثلاً:

  1. متناسب نبودن و نازك بودن خامه و پود نسبت به نقشه و رج شمار فرش؛
  2. شانه كوبی سنگين و پيش از حد. در اين وضع نقش مايه ها و نگاره های فرش نيز كوتاه تر از حد معمول بافته می شود؛
  3. تراكم بيش از حد چلّه ها.