لا

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لا la

اصطلاحی در نائين برای رج شمار فرش بر حسب تعداد لاهای چلّه است، مثلاً 4 لا، 6 لا، و 9 لا. گفتنی است که هر چه تعداد لا كمتر باشد، رج شمار فرش نيز ريزتر است.