لوار

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

لوار lavâr

حاشيه ساده باف. قسمت كناری در چهار طرف بافت اصلی قالی. در آذربايجان آن را «لور» می نامند. در برخی مراکز فرش بافی به شيرازه دو طرف فرش گفته می شود.