لول شدن شيرازه فرش و جلوگيری از آن

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لول شدن شيرازه فرش و جلوگيری از آن lulšodaneširâzeyefarš . . .

شيرازه فرش ها به علت های زير لول می شود:

  1. تاب دادن فراوان نخ ها، مثلاً پود ضخيم؛
  2. كوبيدن بيش از حد گره ها و پود ها؛
  3. بالا بودن رج شمار فرش بدون رعايت اصول فنّی هنگام بافت اين فرش ها؛
  4. تراكم بيش از حد چلّه های جانبی فرش.

لول شدن شيرازه و لبه های فرش از عيب های آن است و معمولاً در برخی فرش ها، به ويژه فرش بيجار، ديده می شود. حالت لول خوردگی فرش ترميم نمی شود اما می توان برای مدت کوتاهی و تا حدی آن را بر طرف ساخت. روش های معمول برای اين کار عبارت است از:

  1. اگر لول شدن شديد و طولانی باشد، می توان با دوختن نوار چرمی در طول كناره فرش آن را سنگين کرد و لول شدگی را بر طرف ساخت؛
  2. بهترين شيوه برای برطرف کردن لول شدگی های جزئی فرش مرطوب کردن محل لول شده و اتو كردن پشت آن يا قرار دادن ناحيه لول شده در زير شيئی صاف و سنگين است؛ اتو كردن با توجه به آسيب هايی كه به فرش وارد می کند بايد با احتياط کامل انجام شود. از ميخ زدن به اين فرش ها برای وصل کردن به ديوار يا كف اطاق و تحت فشار قرار دادن آنها بايد خود داری کرد، زيرا زيان اين روش بيشتر از نفع آن است. بهتر است چرم به شکل زيگزاگ «7 و 8» و به گونه ای دوخته شود كه اثر نخ ها بر روی فرش ديده نشود.