ممتازبافی

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ممتازبافی momtâzbâfi

فرش ممتاز فرشی است كه به سبب طرح و رنگ و بافت و مواد بر ساير فرش ها برتری داشته باشد و در واقع فرشی هنری است. در بافت فرش ممتاز از نقوش عادی كمتر استفاده می شود و نقش هايی همچون چهره، منظره های بديع، طرح های كاشی كاری، بناهای مذهبی و تاريخی، و تابلوها و نقاشی های هنرمندان مشهور با رج شمار غير عادی و تنوع رنگ فراوان بافته می شود. (فرش نفيس). رج شمار اين نوع فرش يكی از ويژگی های بارز آن است.