نخ ـ تاب

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

نخ ـ تاب nax_tâbe

چرخش نخ به هنگام ريسندگی را «تاب» می نامند. معمولاً نخ تار برای آنكه استحكام داشته باشد تاب بيشتری دارد و نخ پود كه بايد نرمتر باشد تاب كمتری دارد. در كارخانه های ريسندگی اغلب برای تاباندن چلّه و افزايش استحكام آن نخ يك لا را سه تايی (سه رشته نخ يك لا که با هم تابيده می شود) يا پنج تايی می تابند و سپس به تعداد لازم از اين نخ های تابيده شده سه تايی و پنج تايی را كنار هم قرار می دهند و مجدداً می تابند. در اصطلاح فرش بافی اگر نخ مركب از دو رشته سه تايی باشد، دولا سه گرد و چنانچه سه رشته سه تايی باشد، سه لا سه گرد ناميده می شود. نخ ها در مرحله اوّل به صورت (s يا z) تابيده می شود. اين تاب در مرحله های بعدی برخلاف جهت ريسندگی يا تاب مرحله قبل تابيده می شود.