نور

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

نور nour

نور در روی كره زمین نتیجه تابش اشعه خورشید است. تجزیه پرتو خورشید با منشور، رنگ های طیف را به دست می دهد. این رنگ ها با منحنی های نوری با طول موج های مختلف معین می شوند و اندازه آنها در رنگ هایی كه برای چشم انسان قابل رؤیت اند، از 400 تا 700 نانومتر و از بنفش تا قرمز به شرح زیر است: قرمز با طول موجی از 650 تا 800 میلی میکرون. (نانومتر)؛ نارنجی با طول موجی از 590 تا 640 میلی میکرون؛ زرد با طول موجی از 550 تا 580 میلی میکرون؛ سبز با طول موجی از 490 تا 530 میلی میکرون؛ آبی با طول موجی از 460 تا 480 میلی میکرون؛ نیلی با طول موجی از 440 تا 450 میلی میکرون؛ بنفش با طول موج از 390 تا 430 میلی میکرون. هنگامی كه نور پدیدار می گردد سطح اشیاء به خود رنگ می گیرند و این رنگ گیری به علتِ وجودِ تفاوت در تركیب مولكولی اشیاء است؛ هر شیای، با توجّه به تركیبات مولكولی سطح خارجی خود، تعدادی از رنگ های نور را جذب می كند و باز می تاباند؛ همین رنگ هایند که رنگ كالبدی اشیاء و حتی جسمیت آنها را ظاهر می كنند. انواع مختلف نور، اعم از نور طبیعی (نورخورشید) یا مصنوعی (نور لامپ های برقی و غیره)، دارای موج های نوری متفاوت اند و یكی از وظایف عمده چشم، ایجاد تعادل بین این انواع نور است؛ بر عكسِ فیلم های عكّاسی كه هر كدام برای تأثیرپذیری از یك نوع نور ساخته شده اند.نور زیاد رنگ ذاتی را سفید می كند و سایه، آن را تاریك و تیره می سازد. [۱]


منبع

  1. (با ـ ره)