هوا

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هوا havâ

بخاری است بی رنگ و بی بو و بی طعم مركب از يك پنجم اكسيژن و چهار پنجم ازت و بخار آب و گاز كربنيك كه كره زمين را در بر گرفته است. هوا ديده نمی شود اما وجود آن هنگام وزش باد مشخص می گردد. هوای استاندارد هوايی است كه دارای 65 درصد رطوبت و 20 درجه سانتی گراد حرارت باشد. اگر هوا در مدت طولانی استاندارد نباشد، برای فرش زيان بخش است.