فهرست پرونده‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۵۶ Sabte Jahanie Manateghe Joghrafiaie farshe Iran.mp4 (پرونده) ۴٫۸ مگابایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۲۲ 55.mp4 (پرونده) ۴٫۹۳ مگابایت Karbarearshad   1
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۹ 123.mp4 (پرونده) ۶٫۹۷ مگابایت Karbarearshad   1
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۱ Video 2016-08-21 11-49-33.mp4 (پرونده) ۴٫۹۷ مگابایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۴ بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران .mp4 (پرونده) ۷٫۸ مگابایت سیده سمانه حسینی   2
‏۲۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۳ ثبت جهانی مناطق جغرافیایی فرش ایران .mp4 (پرونده) ۶٫۹۷ مگابایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۹ Aعکس رجب علی قهرمانی.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
۹۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۷ 55a.jpg (پرونده) ۹۳ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۳ 33ac.jpg (پرونده) ۹۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۸ 43a.jpg (پرونده) ۱۳۵ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۱ 27a.jpg (پرونده) ۱۱۰ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۸ 28a.jpg (پرونده) ۹۰ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۵ 6a.jpg (پرونده) ۹۷ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۱ 61a.jpg (پرونده) ۱۰۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۱۱ 52a.jpg (پرونده) ۹۵ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۵ 44ac.jpg (پرونده) ۷۵ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۴۴ 33.jpg (پرونده) ۱۰۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   2
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۴۱ 34a.jpg (پرونده) ۱۱۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۹ 5a.jpg (پرونده) ۹۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۹ 14a.jpg (پرونده) ۸۲ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۶ 38.jpg (پرونده) ۹۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۵ 14.jpg (پرونده) ۸۲ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   4
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۰۵ دوره آموزش و اشتغال اردبیل (روستای شیشه گران 1392).jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
۳۲۴ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   7
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۵۴ دورهی آموزش و اشتغال یزد 1393.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
۳۴۴ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   2
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۸ 227.jpg (پرونده) ۱٫۱۶ مگابایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۱۴ A.jpg (پرونده) ۶٫۲۱ مگابایت سیده سمانه حسینی   2
‏۲۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۵۳ نخستین همایش ملی تحقیقات فرش دستباف 1382.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
۶٫۲۱ مگابایت سیده سمانه حسینی   2
‏۱۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۱۵ Kargah-1.jpg (پرونده) ۷۷۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   2
‏۱۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۵۶ Ghichi meghraz.jpg (پرونده) ۳۴۷ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   5
‏۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۱ 23123.jpg (پرونده) ۳ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۸ Namayshgahe 24 farsh 007.mp4 (پرونده) ۱٫۵۲ مگابایت سیده سمانه حسینی   2
‏۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۶ 44.mp3 (پرونده) ۱٫۸۹ مگابایت سیده سمانه حسینی   2
‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۲ Rishboz copy.jpg (پرونده) ۲۶۰ کیلوبایت سیده سمانه حسینی ريش بز 1
‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۵ Rooyneh copy.jpg (پرونده) ۴۱۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی رويينه 1
‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹ Ronass copy.jpg (پرونده) ۲۳۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی روناس 1
‏۷ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۵ Ketab1-1 copy.jpg (پرونده) ۳۷۰ کیلوبایت سیده سمانه حسینی دايره رنگ 1
‏۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۳ Dare amodi.jpg (پرونده) ۴۷۹ کیلوبایت سیده سمانه حسینی دار عمودي نوردي (كرماني) 1
‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۶ Gafary copy.jpg (پرونده) ۳۸۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۲ 237879 635.jpg (پرونده) ۵۴ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   2
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۰ Tamesk copy.jpg (پرونده) ۳۶۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی تمشک 1
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۹ Torsak copy.jpg (پرونده) ۲۲۲ کیلوبایت سیده سمانه حسینی ترشک 1
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۶ Tabrizy copy.jpg (پرونده) ۴۱۱ کیلوبایت سیده سمانه حسینی   1
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۳ Piyaz copy.jpg (پرونده) ۲۹۲ کیلوبایت سیده سمانه حسینی پیاز و پوست آن --+ 1
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۱ Balotsiah copy.jpg (پرونده) ۱۴۵ کیلوبایت سیده سمانه حسینی بلوط سیاه 1
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۶ 17 copy.jpg (پرونده) ۷۸۴ کیلوبایت سیده سمانه حسینی افشان (طرح و نقشه افشان) 1
‏۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۶ Untitled.jpg (پرونده) ۱۵۹ کیلوبایت سیده سمانه حسینی افشان (طرح) 1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۷ DSC03720-2.jpg (پرونده) ۴۷۶ کیلوبایت سیده سمانه حسینی افشار (سیرجان) 1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۴ 1-2.jpg (پرونده) ۲۸۵ کیلوبایت سیده سمانه حسینی دندانه موشی(گلیم) 3
‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۷ 16.jpg (پرونده) ۷۲۹ کیلوبایت سیده سمانه حسینی افشار (کردی قوچان) 1
‏۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۲ 14-1.png (پرونده) ۱۷۷ کیلوبایت سیده سمانه حسینی اسلیمی گل دار 3
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر