پود

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

پود pud

نخ هايی را گويند كه بعد از هر رج بافت از ميان تارهای فرش به طور افقی با دست يا سيخ پودكشی عبور داده می شود و بر روی گره ها جای می گيرد. هدف از پودكشی (به ويژه پود ضخيم) استقرار كامل گره های زده شده بر فرش و نيز دادن خاصيّت انسجام عرضی به اين دستباف است. معمولاً برای پود از رنگ آبی استفاده می شود.